BlackBerry 7230, Dien thoai BlackBerry 7290Điện thoại BlackBerry 7230, BlackBerry 7290 mẫu điện thoại một thời hào hùng của BlackBerry. Chính hai mẫu điện thoại này đã làm nên thương hiệu cho Rim.

source

Related posts

Leave a Comment